PÃ¥ Norsk

Toril Moi skriver ofte artikler og bokanmeldelser på norsk. Hun skriver også en fast spalte i Dagens Næringsliv. Noen av disse tekstene kan du finne her.

Spalte i Morgenbladet og  Dagens Næringsliv

Her finner du spalter fra og med våren 2009 til og med våren 2011, og fra august 2012 til juli 2013, og tekster fra spalten i Morgenbladet fra høsten 2014.

Artikler og bokanmeldelser på norsk

Her finner du forskjellige artikler og bokanmeldelser skrevet på norsk, enten som pdf. filer eller som lenker.

Bøker på norsk

Fire av Toril Mois bøker finnes på norsk.

Simone de Beauvoir: En intellektuell kvinne blir til, oversatt av Toril Moi  (Gyldendal, først utgitt i 1995; den nyeste versjonen er 3. utgave 2008).  3. utgave har et langt, nytt innledningskapittel oversatt av Agnete Øye.

Ibsens modernisme, oversatt av Agnete Øye (Pax Forlag, 2006).

Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori, oversatt av Rakel Christina Granaas (Gyldendal, først utgitt i 1998, den nyeste utgaven er fra 2005).

Jeg er en kvinne: Det personlige og det filosofiske, oversatt av Rakel Christina Granaas (Pax Forlag, 2001).