The Norwegian Academy of Sciences, Oslo

On Thursday 25 October, at 6:00 p.m. I will give a lecture (in Norwegian) at the Norwegian Academy of Sciences, Drammensveien 78, Oslo. The (new) title of the talk is  “Det vanskelige ved virkeligheten: om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien”.