Artikler og bokanmeldelser på norsk

Den aldrende dikteren og døden” (“The ageing writer and death”; about Henrik Ibsen’s late style in When We Dead Awaken), Morgenbladet (Oslo), 12 December 2013.

“Mot til å overleve”, essay on Vigdis Hjorth, Fryd og fare, Morgenbladet (Oslo), 22 November 2013, pp. 52-53.

“Stumhet og kjærlighet, Morgenbladet, 1. februar 2013, ss.  42-44. Om Camilla Colletts Amtmandens Døttre.

“Markedslogikk og kulturkritikk: Om Breivik og ubehaget i den postmoderne kulturen,” Samtiden, nr. 3, 2012, ss. 20-30. Klikk her for pdf: Moi_Samtiden_2012_03_Markedslogikk_og_kulturkritikk

“Skam og åpenhet,” Morgenbladet, 16. desember 2011, ss. 44-45. Om Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-6. Klikk her for pdf: Moi Skam og åpenhet.

Å lage det som er vanvittig vakkert,Morgenbladet, 2. desember 2011, ss. 24-25. Om verdien av humaniora. Klikk her for pdf: Moi, Å lage det som er vanvittig vakkert.

“Hvordan skal vi forsvare humaniora?”, Nytt norsk tidsskrift, 28.3 (2011), ss. 273-83. Klikk her for å laste ned artikkelen som pdf: Moi_Hvordan forsvare humaniora

Trivalitetens vesen“, Morgenbladet, 9. september 2011. Om Anne B. Ragdes roman Jeg skal gjøre deg så lykkelig.

Tro uten kjærlighet,” Dagens Næringsliv, 29. juli 2011, s. 51. Om Ibsens Keiser og galileer og terrorisme. Merk at redaksjonen innførte en feil i teksten. Julian dør på slettene i det som er dagens Irak, ikke Iran. (I romertiden var Persia større enn dagens Iran.)

Filosofi og hjertesorg,” Morgenbladet, 10. juni 2011, ss. 36-37. En sterkt forkortet versjon av forelesningen jeg holdt på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 7. juni 2011.

Forsvar for humaniora“, Aftenposten, 31. mars 2011. Om verdien av humanistiske fag. Forskningsminister Tora Aasland svarte på denne artikkelen i Aftenposten den 19. april, i et innlegg med overskriften “Feilaktig skremmebilde.”

“Vår tids tenkere.” Aftenposten 1. august 2010. Om hvorfor vi ikke lenger er helt sikre på hva en intellektuell er.

“Respons på en provokasjon.”  Anmeldelse av  Unn Conradi Andersen, Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene, and Brit Bildøen, Litterær salongProsa, nr. 4 (september), 2009, pp. 39-44. Klikk her for å lese artikkelen.

“Jeg er ikke en kvinnelig forfatter,” Samtiden, nr. 3, 2008, pp. 6-21. jeg_er_ikke_en_kvinnelig_forfatter.

“Språkets tvangstrøye: Om poststrukturalistisk språkteori og queer teori”, in Trine Annfelt, Britt Andersen and Agnes Bolsø (eds.), Når heteroseksualiteten må forklare seg (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2007, 223-41).  Språkets_tvangstrøye.