Artikler og bokanmeldelser på norsk

“Den aldrende dikteren og døden” (“The ageing writer and death”; about Henrik Ibsen’s late style in When We Dead Awaken), Morgenbladet (Oslo), 12 December 2013.

“Mot til å overleve”, essay on Vigdis Hjorth, Fryd og fare, Morgenbladet (Oslo), 22 November 2013, pp. 52-53.

“Stumhet og kjærlighet, Morgenbladet, 1. februar 2013, ss.  42-44. Om Camilla Colletts Amtmandens Døttre.

“Markedslogikk og kulturkritikk: Om Breivik og ubehaget i den postmoderne kulturen,” Samtiden, nr. 3, 2012, ss. 20-30. Klikk her for pdf: Moi_Samtiden_2012_03_Markedslogikk_og_kulturkritikk

“Skam og Ã¥penhet,” Morgenbladet, 16. desember 2011, ss. 44-45. Om Karl Ove KnausgÃ¥rds Min kamp 1-6. Klikk her for pdf: Moi Skam og Ã¥penhet.

Å lage det som er vanvittig vakkert,Morgenbladet, 2. desember 2011, ss. 24-25. Om verdien av humaniora. Klikk her for pdf: Moi, Å lage det som er vanvittig vakkert.

“Hvordan skal vi forsvare humaniora?”, Nytt norsk tidsskrift, 28.3 (2011), ss. 273-83. Klikk her for Ã¥ laste ned artikkelen som pdf: Moi_Hvordan forsvare humaniora

Trivalitetens vesen“, Morgenbladet, 9. september 2011. Om Anne B. Ragdes roman Jeg skal gjøre deg sÃ¥ lykkelig.

Tro uten kjærlighet,” Dagens Næringsliv, 29. juli 2011, s. 51. Om Ibsens Keiser og galileer og terrorisme. Merk at redaksjonen innførte en feil i teksten. Julian dør pÃ¥ slettene i det som er dagens Irak, ikke Iran. (I romertiden var Persia større enn dagens Iran.)

Filosofi og hjertesorg,” Morgenbladet, 10. juni 2011, ss. 36-37. En sterkt forkortet versjon av forelesningen jeg holdt pÃ¥ Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 7. juni 2011.

Forsvar for humaniora“, Aftenposten, 31. mars 2011. Om verdien av humanistiske fag. Forskningsminister Tora Aasland svarte pÃ¥ denne artikkelen i Aftenposten den 19. april, i et innlegg med overskriften “Feilaktig skremmebilde.”

“VÃ¥r tids tenkere.” Aftenposten 1. august 2010. Om hvorfor vi ikke lenger er helt sikre pÃ¥ hva en intellektuell er.

“Respons på en provokasjon.”  Anmeldelse av  Unn Conradi Andersen, Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene, and Brit Bildøen, Litterær salong, Prosa, nr. 4 (september), 2009, pp. 39-44. Klikk her for å lese artikkelen.

“Jeg er ikke en kvinnelig forfatter,” Samtiden, nr. 3, 2008, pp. 6-21. jeg_er_ikke_en_kvinnelig_forfatter.

“SprÃ¥kets tvangstrøye: Om poststrukturalistisk sprÃ¥kteori og queer teori”, in Trine Annfelt, Britt Andersen and Agnes Bolsø (eds.), NÃ¥r heteroseksualiteten mÃ¥ forklare seg (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2007, 223-41).  SprÃ¥kets_tvangstrøye.