Nasjonalbiblioteket

Toril Moi les A. O. Vinje

Fortidas folkelesnad

Link

Språkpioner, forfattar og bladfyk. «Den fyrste moderne journalisten», blei han kalla, og han står bak nokre av dei store høgdepunkta i den norske nasjonallitteraturen. Professor Toril Moi har lese Vinje for fyrste gong og vandra i lag med han gjennom Eidsvoll, Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kva fortel Vinje oss om det norske? Kjenner vi oss framleis att i folket og landet han skriv om?

Foredraget er ein del av serien Fortidas folkelesnad, og blir gitt ut som bok same dag.

Laurdag 10. desember kl. 14–16 | Les meir

You may also like